Metropolis Yayıncılık Eylül 2016'da yayın hayatına başladı.

Yalnızca edebiyat dışı türde ve çoğunlukla çeviri eserler yayınlar.

Dağıtım:

Ana Basın Yayın

Emek Kitap