top of page
SFG - ön.jpg

İngilizce aslından çeviren: Banu Karakaş

Kapak tasarımı: Beste Doğan

288 sayfa 

14 cm x 21 cm

ISBN: 978-605-06781-1-6

Kasım 2020

140 TL

Siyaset Felsefesine Giriş

Birey, toplum, devlet ve uluslararası ilişkiler bağlamında

siyasi ideolojiler

Alexander Moseley

Siyaset felsefesi bireyle ve bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkiy­le ilgilenir; bunun için de haklar, özgürlükler, sorumluluklar, güç, devlet ve adalet gibi konularda birtakım sorular sorar. Güncel veya tarihsel, tüm siyasi kavramların, ideolojilerin ve tartışmaların gelip dayandığı yer siyaset felsefesidir.

 

İngiliz felsefeci ve yazar Alexander Moseley, bu kitapta temel siyasi kuramları ve fikirleri kapsamlı, anlaşılır ve yenilikçi bir üslupla ele alıyor. Başlıca siyasi ideolojileri (devletçilik, realizm, muhafazakârlık, sosyalizm, liberteryenizm, liberalizm, anarşizm ve çevrecilik) birey, toplum, devlet ve uluslararası ilişkiler bağlamında açıklayıp eleştirel bir gözle değerlendiren Moseley, “Uygulamalı Siyaset Felsefesi” bölümünde güncel siyasi meseleleri anlamlandırmak için siyaset felsefesinden nasıl faydalanabileceğimizi gösteriyor. Siyaset felsefesinin başlangıcından günümüze uğradığı duraklara göz atmak ve Platon, Aristoteles, Locke, Rousseau, Hobbes, Marx ve Rawls gibi belli başlı düşünürlerin temel siyasi tezlerini gözden geçirmek isteyenler için de kitabın son bölümü pratik bir kılavuz görevi görüyor.

 

Siyaset Felsefesine Giriş, sadece konunun uzmanları ve öğrenciler için değil, yaşadığı dünyaya dair daha derin bir kavrayış geliştirmek isteyen herkes için kaynak niteliğinde bir kitap.

alexandermoseley.jpeg

Alexander Moseley ekonomi ve siyaset bilimi öğreniminin ardından Edinburgh Üniversitesi'nde felsefe doktorası yaptı, Harlaxton College’da verdiği İngiliz tarihi, ekonomi ve felsefe dersleriyle disiplinlerarası çalışmalarını derinleştirdi. Felsefe alanında Aristoteles ve John Locke biyografileri de dahil olmak üzere çok sayıda esere ve makaleye imza atan Moseley’in akademik çalışmalarının yanı sıra yayınlanmış iki romanı bulunmaktadır. Kurucusu olduğu eğitim kurumunda çeşitli düzeylerden öğrencilere danışmanlık hizmeti veren, bir yandan da felsefe alanındaki çalışmalarını sürdüren Moseley’in A’dan Z’ye Felsefe adlı eseri 2008 yılında Türkçede yayınlanmıştır.

bottom of page