top of page
Siyaset Nedir - on kapak.jpg

İngilizce aslından çeviren: Uğur Gezen

Kapak tasarımı: Beste Doğan

224 sayfa 

14 cm x 21 cm

ISBN: 978-605-06781-0-9

Mart 2021

140 TL

Siyaset Nedir?

Temel kavramlar ve güncel tartışmalar

Iain MacKenzie

Siyaset felsefecileri belli bir konuda fikir ayrılığına düştüklerinde, genellikle siyasetin nasıl tanımlanması 

gerektiği hususunda anlaşamamışlardır. Dolayısıyla “siyaset nedir?” sorusunun nasıl yanıtlanacağı meselesi siyaset felsefesinin temel sorunlarından biri olmayı sürdürmektedir.

 

Çağdaş İngiliz siyaset felsefesinin en verimli düşünürlerinden biri olan Iain MacKenzie siyasete dair temel tanımları ve güncel fikirleri tematik bir akış içinde bir araya getiriyor. Otorite ve özgürlük, devlet ve iktidar, toplumsal adalet ve eşitlik, demokrasi ve siyasi düzen, kültür ve eleştiri başlıklarını çeşitli siyaset kuramları çerçevesinde tartışan MacKenzie, çalışmanın son bölümünde postyapısalcı felsefe ve feminist kuramın katkıları ışığında kimlik ve farklılık meselesine eğiliyor.

 

“Siyaset felsefesinde sorduğumuz sorulara kesin bir cevap vermekle uğraşırız daima, ancak bu uğraşı kıymetli yapan esas şey, sayesinde kendimiz ve içinde bulunduğumuz siyasi dünya hakkında daha iyi soru sorar hale gelmemizdir,” derken MacKenzie elinizdeki kitabın amacını da özetliyor. Siyaset Nedir? temel siyasi kavramları anlamak, güncel tartışmaları takip etmek ve siyasete dair daha iyi sorular sormak isteyenler için derli toplu bir kaynak.

IainMackenzie.jpg

Iain MacKenzie Kent Üniversitesi’nde (İngiltere) çağdaş siyaset felsefesi ve eleştirel düşünce geleneği üzerine dersler vermektedir. Glasgow Üniversitesi’nde tamamladığı doktora çalışmasının ardından Queen’s, Belfast ve Middlesex üniversitelerinde siyaset felsefesi dersleri veren MacKenzie, özelllikle Foucault ve Deleuze gibi postyapısalcı düşünürlerin eleştirel mirası ve eleştirel düşünce geleneğinin güncel sorunları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Yayınlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan MacKenzie en son 2018 yılında Resistance and the Politics of Truth: Foucault, Deleuze, Badiou adlı esere imza atmıştır. Siyaset Nedir? yazarın Türkçedeki ilk kitabıdır.

bottom of page